OŠ Rače izvaja v šolskem letu 2016/17 ukrep Shema šolskega sadja, ki je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.

shemasadja