• Register predpisov Republike Slovenije

http://zakonodaja.gov.si/

 

  • Ministrstvo za šolstvo in šport

http://www.mss.gov.si/

 

  • Zavod RS za šolstvo

http://www.zrss.si/

 

  • Center za socialno delo Maribor

http://www.csd-mb.si/

 

  • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

http://www.svet-center-mb.si/

 

  • Center za sluh in govor Maribor

http://www.z-csg.mb.edus.si/

 

  • Dispanzer za pedopsihiatrijo Maribor

http://www.zd-mb.si/index.php?id=508

 

  • To sem jaz

http://www.tosemjaz.net/