Razredni roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki: predvideni so trije, četrtega organizira razrednik po potrebi. Vsi roditeljski sestanki se praviloma začnejo ob 17.00 za razredno stopnjo, in ob 18.00 za predmetno stopnjo. Razrednik lahko po potrebi začetek sestanka prilagodi situaciji.

● 12. 9. 2017,
● 6. 2. 2018,
● 8. 5. 2018.

Po potrebi bomo v 9. razredu organizirali še dodatni roditeljski sestanek v zvezi s poklicnim usmerjanjem. Za starše novincev, ki se bodo vključili v šolo, bomo izvedli roditeljski sestanek v mesecu maju ali v začetku junija.

Po potrebi bomo v 9. razredu organizirali še dodatne roditeljske sestanke v zvezi s poklicnim usmerjanjem. Za starše novincev, ki se bodo vključili v šolo, bomo izvedli roditeljski sestanek v mesecu maju ali v začetku junija.

Skupne govorilne ure za vso šolo

Govorilne ure so načrtovali vsi strokovni delavci v svojih letnih delovnih načrtih, tedensko in mesečno, v dopoldanskem in popoldanskem času. V letošnje šolskem letu nadaljujemo z elektronskim naročanjem na govorilne ure pri učiteljih posameznih predmetov. S tem želimo olajšati stike med starši in učitelji.

Predvidoma so skupne govorilne ure za vso šolo vsak prvi torek v mesecu po dogovoru ob 16. ali 17. uri. Predvideni datumi popoldanskih govorilnih ur:
● 3. 10. 2017
● 7. 11. 2017
● 5. 12. 2017
● 9. 1. 2018
● 6. 3. 2018
● 3. 4. 2018
● 5. 6. 2018

Individualne govorilne ure učiteljev

Individualne govorilne ure so v dopoldanskem času, ko so učitelji prosti. Starši se za govorilno uro predhodno dogovorijo s posameznim učiteljem (easistent, el. pošta, telefon, osebno).