Ena izmed nalog OŠ je, da vsakemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje izobraževanje in vstop v svet dela pomaga. Šola to nalogo prevzema znotraj karierne orientacije, v kateri sodelujejo vsi strokovni delavci.

Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni odločitvi, o njihovi poklicni poti.

Karierna orientacija v osnovni šoli se začenja s poklicnim informiranjem, nadaljuje s poklicnim svetovanjem in ter konča s karierno orientacijo devetošolca.

V proces karierne orientacije so vključeni učenci, učitelji, starši. Koordinator in izvajalec aktivnosti je šolska svetovalna služba.

Proces se konča z individualnim svetovanjem učencem in opozarjanjem na optimalne možnosti na posameznih poklicnih področjih. Ker gre za proces, ostaja odprt vse dotlej, dokler se posameznik odloča.

V okviru karierne orientacije na šoli se povezujem z zunanjimi institucijami.

 

Več informacij poiščite na naslednjih povezavah

Spletna stran ponuja na enem mestu preprost in učinkovit dostop do informacij, ki vam bodo v pomoč pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti.

 

Prvi e-svetovalec za karierno usmerjanje. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje.

 

Na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport poiščite še več informacij o vpisu v srednje šole.

 

Štipendiranje

Zoisove, kadrovske in štipendije za deficitarne poklice

 http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1098&sid=1311

Državne štipendije