Na spletni strani šolske svetovalne službe se bomo skušali truditi in vam dati čim več informacij zakaj, kdaj, kje in kako se lahko obrnete po pomoč. Seveda si želimo tudi vašega sodelovanja s pripombami in vprašanji, sicer pa vam želimo veliko uspeha pri vzgajanju in razumevanju otroških misli in dejanj.

Šolska svetovalna služba OŠ Rače v šolskem letu 2015/2016:

Severina Pfeifer, uni dipl. ped.

Šolska pedagoginja

Tina Ištvan, prof. ped. in soc.

Učiteljica za dodatno strokovno pomoč (DSP)

Saša Kovačec, prof. spec. reh. ped.

mag. Irena Varžič, prof. defektologije

Mobilna učiteljica za DSP

Mobilna logopedinja

 

 

Govorilne ure: od ponedeljka do petka, po predhodnem dogovoru med 8.00 in 14.00.

Na naslednji povezavi si oglejte Programske smernice za delo svetovalne službe v osnovni šoli:

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Programske_smernice_za_svetovalno_sluzbo_v_osnovni_soli.pdf