1. razred:
1. KOLESARČEK – 9. oktober 2017
2. USTVARJALNE DELAVNICE - november 2017
3. KAJ ZMOREM NAREDITI- junij 2017

2. razred:
1. Kolesarček (9. oktober 2017)
2. Ustvarjalna delavnica (november 2017)
3. Kaj zmorem narediti (junij 2018)

3. razred:
1. Kolesarček (9. 10. 2017)
2. Ustvarjalne delavnice (november 2017)
3. Kaj zmorem narediti? (junij 2018)

4. razred:
1. Izdelava novoletne dekoracije - november 2017
2. Zbirni center in izdelek iz embalaže-april 2018
3. Avtomobilček- januar 2018
4. Hiša eksperimentov

5. razred:
1. Izdelava novoletne dekoracije – november 2017
2. Kulturna dediščina - junij 2018
3. Eko dan – april 2018
4. Oprema kolesa – junij 2018

6.razred:
1. Papir - 11.10.2017
2. Okraševanje šole - december 2017
3. Ogled Muzeja gozdarstva in lesarstva Nazarje - marec 2018
4. Ustvarjalne delavnice - junij 2018

7. razred:
1. Stare obrti - 11.10.2017
2. Okraševanje šole - december 2017
3. Šola v naravi - marec 2018
4. Ustvarjalne delavnice - junij 2018

8. razred:
1. Poklicno usmerjanje - 11.10.2017
2. Okraševanje šole - december 2017
3. Ogled Muzeja motociklov Vransko - marec 2018
4. Ustvarjalne delavnice - junij 2018

9. razred:
1. Poklicno usmerjanje - 11.10.2017
2. Okraševanje šole - december 2017
3. Izdelava izdelkov za projekt Prijatelji - 24. 5. 2018
4. Izdelava scene za valeto - junij 2018