1. razred:
1. ORIENTACIJSKI POHOD - oktober 2017
2. DRSANJE - januar 2018
3. POHOD in skrb za urejeno okolje - april 2018
4. PLANINSKI POHOD - maj 2018
5. ATLETIKA - junij 2018

2. razred:
1. Orientacija (oktober)
2. Zimski športni dan, drsanje (januar)
3. Planinski pohod (marec)
4. Merjenje za ŠVZ (april)
5. Atletika (maj)

3. razred:
1. Orientacija (oktober)
2. Plavanje, zimski športni dan (januar)
3. Planinski pohod (marec-ŠVN)
4. Merjenje za ŠVZ (april)
5. Atletika, (maj)

4. razred:
1. Orientacijski pohod-september 2017
2. Pohod- oktober 2017
3. Drsanje – januar 2018
4. Čistilna akcija – april 2018
5. Športne igre - april 2018

5. razred:
1. Orientacijski pohod – september 2017
2. Pohod – oktober 2017
3. Drsanje – januar 2018
4. Čistilna akcija – april 2018
5. Športne igre – april 2018

Od 6. do 9. razreda:
1. športni dan – Bistriški vintgar – predvidoma 14. 9. 2017 (četrtek)
2. športni dan – Športne igre v Brezuli – 1. teden v oktobru (četrek)
3. športni dan – zimski (smučanje, sankanje, drsanje, plavanje, fitnes) – 10. 1. 2018 (sreda)
4. športni dan – čistilna akcija – 7. 4. 2018 (sobota)
5. športni dan – merjenje za švz karton – 23. 4. 2018 (ponedeljek)

Datumi so okvirni, ker smo odvisni tudi od primernega vremena.