JUTRANJE VARSTVO

Za učence prvega razreda organizira šola v času od 6.00 do 8.15 brezplačno jutranje varstvo. Oddelek se nahaja v nadstropju starega dela šole.
Za ostale prijavljene učence je jutranje varstvo plačljivo. Cena varstva je 8,00 € na mesec.

 

OPREDELITEV PODALJŠANEGA BIVANJA IN NJEGOVI SPLOŠNI CILJI

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku ter vključuje učence od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določata vzgojni načrt šole in hišni red. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko učitelj, ki je po urniku tisti dan v oddelku podaljšanega bivanja, dovoli predčasen odhod učenca domov le s pisnim dovoljenjem staršev.

Za učence vozače bo šola po potrebi organizirala čakajoči oddelek od 7.15 do 8.10 in od 14.00 do 15.00.

Cilji podaljšanega bivanja se bodo prepletali in nadgrajevali z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine bodo izhajale iz ciljev pouka ob upoštevanju potreb in želja učencev ter njihovih staršev.

 

POTEK DELA V PODALJŠANEM BIVANJU

V okviru podaljšanega bivanja se s priloženim urnikom izvajajo naslednje dejavnosti:

  • samostojno učenje,
  • ustvarjalno preživljanje časa,
  • sprostitvena dejavnost,
  • kosilo.

 

Časovna razporeditev dela v OPB

URE

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

12.05-12.55

K

K

K

K

K

12.55-13.45

SD

SD

SD

SD

SD

13.45-14.35

SU

SU

SU

SU

SU

14.35-15.25

UPČ

UPČ

UPČ

UPČ

UPČ

15.25-16.15

SD

SD

SD

SD

SD