V letošnjem šolskem letu bomo organizirali šolo v naravi, in sicer za učence 7. razredov. Organizirana bo v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Kranjski gori.

  • 7. Razred : od 13. 3. 2017 do 17. 3. 2017 v CŠOD Kranjska gora

Dejavnost delno financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, preostali strošek plačajo starši sami.