Letni delovni načrt šole za 2017/18:

pdfLDN_osrace_17_18.pdf1.38 MB

Poročilo o realizaciji LDN za 2016/17:

pdfrealizacija_LDN_osrace_16_17.pdf1.14 MB

pdfrealizacija_LDN_vrtca_16_17.pdf515.04 KB

Samoevalvacijsko poročilo za 2016/17:

pdfSAMOEVALVACIJSKO_POROCILO_OSRACE_2016_17.pdf474.16 KB

Poročilo NPZ za 2016/17:

pdfporocilo_npz_osrace_2016_17.pdf2.17 MB

Program dela za 2017:

pdfprogram_dela_za_leto_2017.pdf894.05 KB

Finančni in kadrovski načrt za 2017:

pdffinancni_in_kadrovski_nacrt_za_leto_2017.pdf1.15 MB