1. razred:
1. Kolesarček - oktober 2016
2. Ustvarjalne delavnice - november 2016
3. Kaj zmorem narediti - junij 2017

2. razred:
1. Kolesarček
2. Kaj zmorem narediti?
3. Ustvarjalna delavnica

3. razred:
1. Kolesarček, oktober 2016
2. Ustvarjalne delavnice, november 2016
3. Eko delavnice

4. razred:
1. Izdelki iz odpadne embalaže- oktober 2016
2. Izdelava novoletne dekoracije – november 2016
3. EKO DAN - april 2017
4. Dan Zemlje – šolski vrt- april

5. razred:
1. Muzej Frida in Fred – september 2016
2. Izdelava novoletne dekoracije – november 2015
3. Eko dan – april 2017
4. Oprema kolesa – junij 2016

6. razred:
1. Papir (5.10.2016)
2. Izdelava novoletnih okraskov (2.12.2016)
3. Izdelki iz odpadnega materiala (14.3.2017)
4. Priprava na zaključno prireditev (22.6.2017)

7. razred:
1. Stare obrti (5.10.2016)
2. Izdelava novoletnih okraskov (2.12.2016)
3. Šola v naravi (14.3. 2017)
4. Priprava na zaključno prireditev (22.6.2017)

8. razred:
1. Poklicno usmerjanje (5.10.2016)
2. Izdelava novoletnih okraskov (2.12.2016)
3. Izdelki iz odpadnega materiala (14.3.2017)
4. Priprava na zaključno prireditev (22.6.2017)

9. razred:
1. Poklicno usmerjanje (5.10.2016)
2. Izdelava novoletnih okraskov (2.12.2016)
3. Izdelki iz odpadnega materiala (14.3.2017)
4. Izdelava scene za valeto (junij 2017)