1. razred:
1. ORIENTACIJSKI POHOD - oktober 2016
2. DRSANJE - januar 2017
3. POHOD in skrb za urejeno okolje - april 2017
4. PLANINSKI POHOD - maj 2017
5. ATLETIKA - junij 2016

2. razred:
1. Orientacija
2. Zimski športni dan, drsanje
3. Planinski pohod
4. Atletika
5. Pohod

3. razred:
1. Nabiranje kostanjev, jesen 2016
2. Orientacija, oktober 2016
3. Preverjanje plavanja, zima 2017
4. Vintgar, pomlad 2016
5. Atletika, maj 2016

4. razred:
1. Pohod - maj
2. orientacija - september
3. Drsanje - januar 2016
4. Pohod - april 2016
5. Športne igre - JUNIJ

5. razred:
1. Orientacijski pohod - september 2016
2. Pohod - oktober 2016
3. Drsanje - januar 2017
4. Pohod - april 2017
5. Športne igre - junij 2017

3. triletje (6.– 9. razred):
1. športni dan - Donačka gora – predvidoma 22. 9. 2016 (četrtek)
2. športni dan - Športne igre v Brezuli – 1. teden v oktobru (petek)
3. športni dan - zimski (smučanje, sankanje, drsanje, plavanje, fitnes) – 11. 1. 2017 (sreda)
4. športni dan - čistilna akcija – 1. ali 8. 4. 2017 (sobota) – prost dan - sreda, 26. 4. 2017
5. športni dan - merjenje za švz karton – predvidoma 18. 4. 2017 (torek)

Datumi so okvirni, ker smo odvisni od primernega vremena.