1. razred:
1. Moje telo - november 2016
2. Postati kmet za en dan - oktober 2016
3. Mesto velikih želja - april 2017

2. razred:
1. Eko dan ob Dnevu Zemlje
2. Voda
3. V živalskem vrtu

3. razred:
1. Očistimo Slovenijo - april 2017
2. Muzej na prostem - pomlad 2017
3. Zaključna ekskurzija - junij 2017

4. razred:
1. Gozd, travnik, ribnik - junij 2017
2. Zdrava prehrana - marec 2017
3. Zaključna ekskurzija - junij 2017

5. razred:
1. Zdrava prehrana - oktober 2016
2. Medgeneracijsko sodelovanje - februar 2017
3. Potep po Prekmurju (ekskurzija) - junij 2017

6. razred:
1. Orientacija in kartografija (okvirno med 10. in 20. oktobrom 2016)
2. Krajinski park (okvirno 25. april 2017)
3. Zaključna ekskurzija (1. junij 2017)

7. razred:
1. Šola v naravi (13. 3. - 17. 3. 2017)
2. Krajinski park (okvirno 25. april 2017)
3. Zaključna ekskurzija (1. junij 2017)

8. razred:
1. Merjenje (okvirno med 26. in 30. septembrom 2016)
2. Krajinski park (okvirno 25. april 2017)
3. Zaključna ekskurzija (1. junij 2017)

9. razred:
1. Elektrika (13. 3. – 17. 3. 2017)
2. Krajinski park (okvirno 25. april 2017)
3. Zaključna ekskurzija (1. junij 2017)