Program devetletke omogoča vsem učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. V zadnjem triletju šolanja predmetnik vsebuje tudi obvezne izbirne predmete. Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim. Ocenjujejo se številčno.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Učenci 7. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 • šport za sprostitev – 15 učencev ( Boštjan Šterbal)
 • nemščina I – 14 učencev (Sabina Ozmec)
 • Sonce, Luna, Zemlja – 9 učencev (Romana Šabeder)
 • likovno snovanje I – 10 učencev ( Urša Rotman, Primož Krašna)

 

Učenci 8. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 • likovno snovanje II – 5 učencev (Urša Rotman, Primož Krašna)
 • nemščina II – 16 učencev (Sara Jurečko)
 • šport za zdravje – 8 učencev (Jelka Trantura)
 • izbrani šport nogomet – 14 učencev (Boštjan Šterbal)
 • daljnogledi in planeti – 10 učencev (Romana Šabeder)
 • okoljska vzgoja - 11 učencev (Boštjan Škreblin)
 • multimedija - 11 učencev (Aleš Štaher)

 

Učenci 9. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 • šport za zdravje – 11 učencev (Boštjan Šterbal)
 • računalniška omrežja – 5 učencev (Aleš Štaher)
 • nemščina III – 30 učencev (Anita Strmšek)
 • likovno snovanje III – 10 učencev (Urša Rotman, Primož Krašna)
 • izbrani šport – 8 učencev (Jelka Trantura)

 

Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo v šolskem letu izvajal za učence 1., 4., 5. in 6. razreda. Razlika med obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti je, da so prve učenci dolžni izbrati, za druge se odločijo prostovoljno, a se morebitno odsotnost pri pouku obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

 

Učenci 1. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

 • angleščina – 46 učencev

 

Učenci 4. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

 • računalništvo – 7 učencev
 • šport – 8 učencev

 

Učenci 5. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

 • nemščina – 15 učencev
 • računalništvo - 7 učencev
 • šport - 7 učencev

 

Učenci 6. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

 • nemščina - 14 učencev
 • šport - 18 učencev

FAKULTATIVNI POUK

 • nemščina - 4. r
 • računalništvo - 3. r, 4. r