Letni delovni načrt šole:

pdfLDN_osrace_16_17.pdf1.29 MB

Poročilo o realizaciji LDN:

pdfrealizacija_LDN_osrace_15_16.pdf1.28 MB

Samoevalvacijsko poročilo:

pdfSAMOEVALVACIJSKO_POROCILO_OSRACE_2015_16.pdf306.17 KB

Program dela za 2017:

pdfprogram_dela_za_leto_2017.pdf894.05 KB

Finančni in kadrovski načrt za 2017:

pdffinancni_in_kadrovski_nacrt_za_leto_2017.pdf1.15 MB