September:
Četrtek, 24. 9. - Šolsko tekmovanje iz znanja logike (OŠ in SŠ)

Oktober:
Petek, 16. 10. - Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (OŠ in SŠ)
Sobota, 17. 10. - Državno tekmovanje iz znanja logike (OŠ)
Ponedeljek, 19. 10. - Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 8. raz. OŠ
Sreda, 21. 10. - Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje OŠ

November:
Ponedeljek, 9. 11. - Šolsko tekmovanje v znanju računalništva in informatike BOBER (OŠ in SŠ)
Četrtek, 19. 11. - Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. raz. OŠ
Ponedeljek, 23. 11. - Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 8. raz. OŠ
Torek, 24. 11. - Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine za učence 9. raz. OŠ

December:
Torek, 1. 12. - Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine (OŠ)
Petek, 4. 12. - Državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje OŠ
Sreda, 9. 12. - Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (OŠ in SŠ)
Četrtek, 10. 12. - Šolsko tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja (OŠ in SŠ)

Januar:
Sobota, 9. 1. - Državno tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja (OŠ in SŠ)
Ponedeljek, 18. 1. - Šolsko tekmovanje iz znanja KEM za Preglova priznanja (OŠ)
Sobota, 16. 1. - Državno tekmovanje v znanju računalništva in informatike BOBER (OŠ in SŠ)
Torek, 19. 1. - Šolsko tekmovanje v znanju GEO (OŠ in SŠ)
Četrtek, 21. 1. - Področno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (OŠ in SŠ)
Sreda, 27. 1. - Regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. raz. OŠ

Februar:
Torek, 2. 2. - Področno tekmovanje učencev iz znanja zgodovine (OŠ)
Sreda, 3. 2. - Šolsko tekmovanje Kresnička (OŠ)
Sreda, 3. 2. - Šolsko tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja (OŠ)

Marec:
Četrtek, 3. 3. - Državno tekmovanje v znanju nemškega jezika za učence 9. razreda osnovne šole
Torek, 8. 3. - Območno tekmovanje v znanju geografije (OŠ in SŠ) ZRSŠ
Sobota, 12. 3. - Državno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (OŠ in SŠ)
Četrtek, 17. 3. - Šolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja (OŠ in SŠ)
Petek, 18. 3. - Področno tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja (OŠ in SŠ)
Sobota, 19. 3. - Državno tekmovanje učencev iz znanja zgodovine (OŠ)
Torek, 22. 3. - Državno tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleškega jezika (OŠ)

April:
Sobota, 9. 4. - Državno tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja (OŠ in SŠ)
Sobota, 16. 4. - Državno tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja (OŠ in SŠ)
Torek, 19. 4. - Državno tekmovanje v znanju geografije (OŠ in SŠ)

Maj:
Ponedeljek, 16. 5. - Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije