1. razred:
1. Svetloba in barve, projekt Svetloba – 7. 10. 2015
2. Kolesarček – 9. 10. 2015
3. Ustvarjalna delavnica – 26. 11. 2015

2. razred:
1. Kolesarček – 9. 10. 2015
2. Igra svetlobe in barve – 7. 10. 2015
3. Ustvarjalna delavnica – 26. 11. 2015

3. razred:
1. Kolesarček – 9. 10. 2015
2. Igra svetlobe in barve – 7. 10. 2015
3. Ustvarjalna delavnica – 26. 11. 2015

4. razred:
1. Igra svetlobe in barve – oktober 2015
2. Izdelava novoletne dekoracije – 26. 11. 2015
3. Avtomobilčki – januar 2016
4. Dan Zemlje – čistilna akcija z urejanjem vrta – april 2016

5. razred:
1. Senčne lutke – 5. 10. 2015
2. Izdelava novoletne dekoracije – 26. 11. 2015
3. Ekodan – april 2016
4. Oprema kolesa – junij 2016

6. razred:
1. Projekt SVETLOBA - oktober 2015
2. Projekt SVETLOBA - oktober 2015
3. Izdelava novoletnih okraskov - 26. 11. 2015
4. Priprava na zaključno prireditev - junij 2016

7. razred:
1. Projekt SVETLOBA - oktober 2015
2. Projekt SVETLOBA - oktober 2015
3. Izdelava novoletnih okraskov - 26. 11. 2015
4. Šola v naravi - februar 2016

8. razred:
1. Projekt SVETLOBA - oktober 2015
2. Projekt SVETLOBA - oktober 2015
3. Izdelava novoletnih okraskov - 26. 11. 2015
4. Priprava na zaključno prireditev - junij 2016

9. razred:
1. Projekt SVETLOBA - oktober 2015
2. Projekt SVETLOBA - oktober 2015
3. Izdelava novoletnih okraskov - 26. 11. 2015
4. Izdelava scene za valeto - junij 2016