1. razred:
1. Mali modri in mali rumeni, projekt Svetloba – 5. 10. 2015
2. Gledališče od A do Ž, praznični december – 18. 12. 2015
3. Pustovanje – 9. 2. 2016
4. Zaključna ekskurzija v Celje – junij 2016

2. razred:
1. Mali modri in mali rumeni, projekt Svetloba – 5. 10. 2015
2. Gledališče od A do Ž, praznični december – 18. 12. 2015
3. Pustovanje – 9. 2. 2016
4. Obisk UGM (likovne delavnice) – april 2016

3. razred:
1. Mali modri in mali rumeni, projekt Svetloba – 5. 10. 2015
2. Gledališče od A do Ž, praznični december – 18. 12. 2015
3. Pustovanje – 9. 2. 2016
4. Bilo je nekoč – junij 2016

4. razred:
1. Baletna predstava Labodje jezero – 18. 1. 2016
2. Pustovanje – 9. 2. 2016
2. Ogled gradu Slov. Bistrica in učna ura – pomlad 2016

5. razred:
1. Projekt Svetloba – 9. 10. 2015
2. Baletna predstava Labodje jezero – 18. 1. 2016
3. Zaključna prireditev – junij 2016

3. triletje (6.– 9. razred):
1. kulturni dan: ogled predstave Labodje jezero v SNG Maribor, 18. 1. 2016
2. kulturni dan: pustovanje, 9. 2. 2016
3. kulturni dan: Kulturniški vrtiljak, april 2016:
• 6. razred: ogled gradu in zbirk v Slovenski Bistrici, obisk etnološkega muzeja
• 7. razred: Rastem s knjigo: obisk knjižnice na Ptuju, ogled starega mestnega jedra
• 8. razred: ogled Ljubljane in obisk stavbe slovenskega parlamenta in Šolskega muzeja
• 9. razred: obisk Muzeja NO v Mariboru in delavnice.