1. razred:
1. Igra svetlobe in sence – projekt Svetloba (fotografski muzej) – 6. 10. 2015
2. Moje telo in zdravje – februar ali marec 2016
3. Botanični vrt – maj 2016

2. razred:
1. Astronomija (šola v naravi) – april 2016
2. Ob vodi (v sklopu šole v naravi) – april 2016
3. V živalskem vrtu (zaključna ekskurzija) – maj 2016

3. razred:
1. Igra svetlobe in sence – projekt Svetloba – 6. 10. 2015
2. Povezujemo se z naravo – april 2016
3. Obisk slovenske Koroške – maj 2016

4. razred:
1. Igra svetlobe in sence – projekt Svetloba – 6. 10. 2015
2. Zdrava prehrana – marec 2016
3. Zaključna ekskurzija – maj 2016

5. razred:
1. Igra svetlobe in sence – projekt Svetloba – 6. 10. 2015
2. Medgeneracijsko sodelovanje – februar 2016
3. Potep po Prekmurju (ekskurzija) – maj 2016

6. razred:
1. Svetloba (5. 10. – 9. 10.)
2. Svetloba (5. 10. – 9. 10.)
3. Zaključna ekskurzija

7. razred:
1. Svetloba - mikroskopiranje (5. 10. – 9. 10)
2. Svetloba (5. 10. – 9. 10.)
3. Zaključna ekskurzija

8. razred:
1. Svetloba (5. 10. – 9. 10.)
2. Svetloba - merjenje (5. 10. – 9. 10.)
3. Zaključna ekskurzija

9. razred:
1. Svetloba – camera obscura (5. 10. – 9. 10.)
2. Svetloba (5. 10. – 9. 10.)
3. Zaključna ekskurzija