Od 7. do 10. oktobra 2014 bomo na naši šoli izvajali različne dejavnosti, na katerih se bomo srečali z našo dediščino.

Dediščina je vse tisto, kar so ustvarili naši predniki, in je ohranjena še kako pomembna za bivanje v sedanjosti in prihodnosti slovenskega naroda. Slovenska kulturna dediščina je bogata in še vedno zelo živa, a je Slovenci včasih ne znamo dovolj ceniti.

S projektom Dediščina gre v šole, ki ga pod tem naslovom že drugo leto izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, bomo našim učencem približali dediščino kraja in širšega okolja, da jo bodo spoštovali in tudi promovirali.

Opis dejavnosti: pdfSREČANJE_Z_DEDIŠČINo_opis.pdf55.92 KB

Spletna stran projekta!