EKO POGRAMSKI SVET ŠOLE

Eko programski svet skupaj načrtuje okoljske dejavnosti naše šole, določa cilje delovanja ekošole, jih sproti evalvira ter skrbi, da so vsi na šoli seznanjeni s projektom in vključeni v projekt Ekošola kot način življenja. Glede na naravo dejavnosti, ki potekajo v šoli, vključujemo v projekt tudi različne predstavnike lokalne skupnosti.
Člani eko programskega sveta v šolskem letu 2014/2015 so:

 • Boštjan Škreblin - koordinator ekošole,
 • Tina Ištvan - koordinatorica ekošole,
 • Marija Zavernik - v.d. ravnateljice,
 • Milec Kristina - koordinatorica I. triade,
 • Martina Kovač - koordinatorica II. triade,
 • Drago Predikaka - tehnično osebje,
 • učenci - vsak razred po dva predstavnika.

V okviru ekošole bomo nadaljevali z udejanjanjem načel in ciljev, ki smo jih zapisali v ekolistino pred dvanajstimi leti:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost,
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše.

Vse aktivnosti ekošole so naravnane raziskovalno in vodijo k udejanjanju in uresničevanju zapisanih ciljev in nalog ekošole ter vključujejo vse učence, učitelje, starše in predstavnike lokalne skupnosti. Med glavnimi projekti, ki jih ponuja program nacionalne ekošole smo izbrali:

 • zbiranje odpadne električne in elektronske opreme,
 • ekobranje za ekoživljenje,
 • šolski vrt,
 • likovni natečaj - prednovoletni čas,
 • ekokviz.

Med ozaveščevalnimi in zbiralnimi akcijami smo izbrali:

 • druženje vseh generacij,
 • zbiranje tonerjev in kartuš,
 • zbiranje starega papirja.

Med izbirnimi aktivnostmi smo se odločili za naslednje:

 • vzpostavitev skupine ekodetektivov (za odpadke),
 • vzpostavitev skupine energetskih detektivov (poraba energije),
 • uporaba spletnih virov za izobraževanje o ločevanju odpadkov,
 • obisk zbirnega centra,
 • shranjevanje (arhiviranje) dokumentov v elektronski obliki,
 • merjenje temperature v posameznih prostorih,
 • popis svetil, žarnic in varčnih sijalk v ustanovi,
 • merjenje in beleženje porabe vode v ustanovi,
 • ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki,
 • ureditev pokrite in varne kolesarnice,
 • slovenska hrana - evropski medeni zajtrk,
 • zagotavljanje svežega sadja in zelenjave za malico,
 • obisk otrok, učencev na ekokmetiji,
 • različne aktivnosti na vrtu ob šoli,
 • obisk čebelarja.

 

Koordinator ekošole: Boštjan Škreblin