V šolskem letu 2014/2015 bo naša šola nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci zavoda smo se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bomo prizadevali izpolnjevati.

Inštitut za varovanje zdravja skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. To šolsko leto je rdeča nit «Medgeneracijsko sodelovanje«.

Zdrava šola mora slediti 12 ciljem:

 • Aktivno bodo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbeli bodo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bodo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bodo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
 • Skrbeli bodo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bodo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Aktivno bodo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bodo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bodo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bodo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili bodo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Na šoli se bomo v okviru Zdrave šole povezovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi, uresničevanjem vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, z zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami.

Koordinatorica projekta: Martina Kovač