Seznam veljavnih predpisov na področju osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega šolstva in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

 

Področje osnovnošolskega izobraževanja

 

Področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami


Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI


Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli:


Podzakonski akti, izdani na podlagi ZUOPP