NAČRT ŠPORTNIH DNEVOV

1. razred:
1. Planinski pohod – september 2014
2. Rajalne igre – 8. 10. 2014
3. Drsanje, športni dan – 17. 12. 2014
4. Zimske dejavnosti – december ali februar 2015
5. Šport špas, druženje vseh generacij – 16. 5. 2015
6. Atletika, športni dan – maj 2015

2. razred:
1. Orientacijski pohod – september 2014
2. Iz babičine skrinje – oktober 2014
3. Zimski športni dan – januar 2015
4. Šport špas, druženje vseh generacij – 16. 5. 2015
5. Atletski športni dan – junij 2015

3. razred:
1. Orientacijski pohod – tretji teden v septembru 2014
2. Ples in rajalne igre – projektni teden – 8. 10. 2014
3. Zimski športni dan: drsanje – januar 2015
4. Športni dan: druženje vseh generacij – 16. 5. 2015
5. Atletski športni dan – junij 2015

4. razred:
1. Planinski pohod – oktober 2014
2. Drsanje – februar 2014
3. Pohod na Piramido – april 2014
4. Šport špas, druženje vseh generacij – 16. 5. 2015
5. Športne igre – junij 2015

5. razred:
1. Ljudski plesi in igre – 7. 10. 2014
2. Pohod – oktober 2014
3. Drsanje, športni dan – januar 2015
4. Šport špas, druženje vseh generacij – 16. 5. 2015
5. Pohod v Bistriški vintgar – junij 2015

Od 6. do 9. razreda:
1. Športne igre v Brezuli – 16. 9. 2014
2. Srečanje s slovensko dediščino (projekt v tednu otroka) – 9. 10. 2014
3. Zimski športni dan – 19. 1. 2015
(sankanje, smučanje, drsanje, fitnes, plavanje)
4. Orientacijski pohod – predvidoma aprila 2015
5. Šport špas, druženje vseh generacij – 16. 5. 2015 (sobota)

Datumi so okvirni, ker smo odvisni od primernega vremena.