NAČRT NARAVOSLOVNIH DNEVOV

1. razred:
1. Čebelar – 7. 10. 2014
2. Moje telo in zdravje – november ali december 2014

2. razred:
1. Iz babičine skrinje – oktober 2014
2. Ali znamo opazovati – marec 2015
3. V živalskem vrtu (zaključna ekskurzija) – 22. 5. 2015

3. razred:
1. Zeliščarstvo (projektni teden) – 7. 10. 2014
2. Obisk rudnika Mežica – 29. 5. 2015
3. Obisk Inštituta Jožefa Stefana v Ljubljani – marec 2015

4. razred:
1. Zeliščarstvo in čebelarstvo – oktober 2014
2. Zdrava prehrana (zobje) – marec 2015
3. Zaključna ekskurzija – 22. 5. 2015

5. razred:
1. Hrana nekoč in danes – 8. 10. 2015
2. Medgeneracijsko sodelovanje – februar 2015
3. Potep po Prekmurju (ekskurzija) – 22. 5. 2015

6. razred:
1. Krajinski park – 7. 10. 2014
2. Kartografija, določanje rastlin – maj 2015
3. Zaključna ekskurzija – 22. 5. 2015

7. razred:
1. Čebelarstvo – 7. 10.–10. 10. 2014
2. Šola v naravi: 2. 3.–6. 3. 2015
3. Zaključna ekskurzija – 22. 5. 2015

8. razred:
1. Merjenje – september 2014
2. Slovenska dediščina – 7. 10.–10. 10. 2014
3. Zaključna ekskurzija – 22. 5. 2015

9. razred:
1. Slovenski znanstveniki – 7. 10.–10. 10. 2014
2. Elektrika – prvi teden v marcu 2015
3. Zaključna ekskurzija – 22. 5. 2015